Om oss

Opplæringskontoret

– den enkleste veien til fagbrev.

Opplæringskontoret er et samarbeidsorgan for flere bedrifter som i felleskap har tatt på seg et opplæringsansvar i samarbeid med yrkesopplæringsnemndene, skoleverket og lærlingen etter lov om fagopplæring i arbeidslivet. Vår målsetting er å skaffe tilstrekkelig med lærlinger, motivere disse og medvirke til å skape god kvalitet på fagopplæringen innen bransjen og utvikle disse til god arbeidskraft for medlemsbedriftene.

Vi kartlegger behovet lærebedriftene har for fremtidig rekruttering og muligheter for opplæring. Vi skal være en god samarbeidspartner med skoleverket, de politiske myndigheter og yrkesopplæringsnemdene, slik at det skapes gode forutsetninger for et nært samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Samtidig skal også fagopplæringen ivareta samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse, sikre grunnlaget for høyere utdanning av folk med fagutdannelse og ikke minst styrke læring knyttet til praktisk arbeid.

Opplæringskontoret

– den enkleste veien til fagbrev.

Opplæringskontoret er et samarbeidsorgan for flere bedrifter som i felleskap har tatt på seg et opplæringsansvar i samarbeid med yrkesopplæringsnemndene, skoleverket og lærlingen etter lov om fagopplæring i arbeidslivet. Vår målsetting er å skaffe tilstrekkelig med lærlinger, motivere disse og medvirke til å skape god kvalitet på fagopplæringen innen bransjen og utvikle disse til god arbeidskraft for medlemsbedriftene.

Vi kartlegger behovet lærebedriftene har for fremtidig rekruttering og muligheter for opplæring. Vi skal være en god samarbeidspartner med skoleverket, de politiske myndigheter og yrkesopplæringsnemdene, slik at det skapes gode forutsettninger for et nært samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Samtidig skal også fagopplæringen ivareta samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse, sikre grunnlaget for høyere utdanning av folk med fagutdannelse og ikke minst styrke læring knyttet til praktisk arbeid.

Utdanning

Elektroyrkene
Velger du et av elektro- eller elektronikkfagene, har du valgt et interessant og spennende yrke. Bak fellesbegrepet elektrofag vil du finne et variert arbeidsområde som favner installasjon, reparasjon, service og vedlikehold. Arbeidet er knyttet til tele- og datautstyr, energiforvaltning, installasjon av lys og varme, alle typer varslingsanlegg, elektronikkproduksjon og automatiserte anlegg.

Utdanning innen elektro
Her følger en oversikt over de ulike muligheter du har. Fagopplæringskontoret i Hedmark Fylke, rådgiver på skolen, eller opplæringskontorene for elektrofag kan hjelpe deg med mere informasjon om de enkelte elektrofagene. Du kan også prøve skolenettet for mere info.

Utdanning

ELEKTROYRKENE
Velger du et av elektro- eller elektronikkfagene, har du valgt et interessant og spennende yrke. Bak fellesbegrepet elektrofag vil du finne et variert arbeidsområde som favner installasjon, reparasjon, service og vedlikehold. Arbeidet er knyttet til tele- og datautstyr, energiforvaltning, installasjon av lys og varme, alle typer varslingsanlegg, elektronikkproduksjon og automatiserte anlegg.

Utdanning innen elektro
Her følger en oversikt over de ulike muligheter du har. Fagopplæringskontoret i Hedmark Fylke, rådgiver på skolen, eller opplæringskontorene for elektrofag kan hjelpe deg med mere informasjon om de enkelte elektrofagene. Du kan også prøve skolenettet for mere info.

Elektrik
Cyberspace
Elektrik