Skoler

Velkommen

– til Opplæringskontoret for Elektrofag.

På vegne av medlemsbedriftene i Hedmark, er kontorets formål å tilby den enkleste og beste veien fram til fagbrev i elektrofag. Dette innebærer at kontoret skal koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, bidra til god faglig kvalitet over opplæringen og kartlegge behov og muligheter for opplæring.

Opplæringskontoret for Elektrofag i Hedmark har det overordnende ansvaret for opplæringen i hele læretiden, men det er lærebedriften som er arbeidsgiver og sørger for at du som lærling får opplæring i h.h.t. lærerplanen for faget.

Velkommen

til Opplæringskontoret for Elektrofag.

På vegne av medlemsbedriftene i Hedmark, er kontorets formål å tilby den enkleste og beste veien fram til fagbrev i elektrofag. Dette innebærer at kontoret skal koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, bidra til god faglig kvalitet over opplæringen og kartlegge behov og muligheter for opplæring.

Opplæringskontoret for Elektrofag i Hedmark har det overordnende ansvaret for opplæringen i hele læretiden, men det er lærebedriften som er arbeidsgiver og sørger for at du som lærling får opplæring i h.h.t. lærerplanen for faget.

Skolene vi samarbeider med

Linjer:
VG1 Elektrofag
VG2 Data og elektronikk
VG3 Dataelektronikerfaget

Besøksadresse
Skolevegen 22
Skarnes

Linjer:
VG1 Elektrofag
VG2 Elenergi
VG2 Data og elektronikk
VG3 Dataelektronikerfaget

Besøksadresse
Fedraheimveien 1
Tynset

Linjer:
VG1 Elektrofag
VG2 Elenergi
VG2 Kulde og varmepumpeteknikk
VG2 Automasjon
VG3 Automasjon

Besøksadresse
Skolevegen 16
Brumunddal

Linjer:
VG1 Elektrofag
VG2 Elenergi

Besøksadresse
Kirkeveien 1
Elverum

Linjer:
VG1 Elektrofag
VG2 Elenergi
VG2 Data og elektronikk

Besøksadresse
Sundmoen 25
Flisa

Linjer:
VG1 Elektrofag
VG2 Elenergi
VG2 Data og elektronikk
VG3 Dataelektronikerfaget

Besøksadresse
Rådhusplassen 7
Kongsvinger

Linjer:
VG1 Elektrofag
VG2 Data og elektronikk
VG2 Dataelektronikerfaget

Besøksadresse
Ringgata 235
Hamar