Timeplan for vg3 telekommunikasjon, høsten 2020, restteori

Uke Dato klasse A Dato klasse B Tema Klokkeslett Kommentar
35 24. aug 25. aug Oppstartsdag + Fiber oppmelding til eksamen 09:00 – 15:00
36 31. aug 01. sept Undervisning: oppmelding til eksamen 09:00 – 15:00 Viktig å møte denne dagen
38 14. sept 15. sept Undervisning: Fiber+ Telenett 09:00 – 15:00
40 28. sept 29. sept Undervisning: Telenett + lover og forskrifter 09:00 – 15:00
42 12. okt 13. okt Undervisning: Strukturert kabling 09:00 – 15:00
44 26. okt 27. okt Undervisning: Ekom 09:00 – 15:00
45 02. nov 03. nov Undervisning: Kabel TV+ antenne 09:00 – 15:00
46 09. nov 10. nov Undervisning: Alarm, TVO og adgangskontroll 09:00 – 15:00
47 17., 18.og 19. nov 17., 18. og 19. nov Undervisning: Repetisjon+Forberedelsesdag+Eksamen 09:00 – 15:00

Det kan bli forandringer på temaene

Adresse: Farexvegen 7, 2016 Frogner

Ønskes mer info ta kontakt med:

Terje Enersen – 920 40 593 – terje@otde.no

Geir Enersen – 917 59 288 – geir@otde.no